تکلیف امروز؛ تبیین حماسه دفاع مقدس

از جنگ گفتن، از دفاع مقدس نوشتن، یک وظیفه است. تکلیفی در راستای همان احساس وظیفه ای که مردان مرد را به جبهه می کشاند تا دست از هر چه بودند و هر چه داشتند و حتی دست از جان بشویند و تفنگ بردارند، به قصد قربت با نیت دفاع از ایران عزیز. همان تکلیفی که زنان را، مادران را، همسران را بر آن می داشت تا مثل کوه پشت پسر و مرد خویش بایستند، در نبود او کارهای مردانه را نیز مردانه تر از مردان انجام دهند تا مرد به جبهه رفته، جهاد را، با همه قوت انجام دهد. بله، از دفاع مقدس گفتن، از شهید نوشتن، از ایثار سرودن، از رزمنده سخن به میان آوردن، پشت پرده های اسارت را عیان کردن، از رنج جانبازان گفتن، از شکوه صبر و شکیبایی زینب گونه همسران شان نوشتن و... تکلیفی است در راستای همان تکلیف دفاع مقدس چه وقتی رهبر فرزانه انقلاب می فرمایند امروز زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، تکلیف روشن می شود، پس با همان غیرتی که دیروز ما را به جبهه می کشاند و به نقطه رهایی، امروز هم از شهید می گوییم و با همه وجود از حقیقت دفاع مقدس دفاع می کنیم و به صدای بلند می گوییم، اگر نبود آن حماسه های ماندگار، اگر نبود، از جان گذشتگی مردان بزرگ، اگر نبود صبر انقلابی و حضور اثرگذار بزرگ زنان، امروز حتی مخالفان جبهه و دفاع مقدس هم فرصت پیدا نمی کردند، حرف بزنند. فرصت نمی کردند، زبان به طعنه بگشایند، فرصت نمی کردند اصلاً زندگی کنند. دشمن آمده بود همه چیز را خراب کند، آمده بود بماند، آمده بود چکمه بر گرده ها بگذارد. اما... نتوانست، اما مردان حماسه چنان بر زمینش کوبیدند که توان بلند شدن نداشت. چنان پاسخش را گفتند که فهمید، کنام پلنگان و شیران جایی برای تاخت و تاز شغالان نیست. بله، امروز گفتن از آن حماسه یک تکلیف است تا نسل نو بداند کهنه سربازان این ملک چگونه شاخ دیو تجاوز را در هم شکستند تا بداند از رهگذار خون کدام شهید عبور می کند، تا بداند به روزگاران اگر - خدای نکرده - باز جنگی بود، چه باید بکند. بله، یک تکلیف است، مثل روزهای جنگ و همان طور که آن روزها، به «خوشایند و بدآیند» کسی کار نداشتیم و حتی به نتیجه هم نمی اندیشیدیم که تکلیف خود را عمل به وظیفه می دانستیم، امروز هم به وظیفه عمل می کنیم، هر کس هر چه می خواهد بگوید. به صدای بلند هم از دفاع مقدس می گوییم. در ویژه نامه «پلاک عزت» که این هفته منتشر می شود این صدا را بلندتر از همیشه فریاد کرده ایم که ما نمی گذاریم دفاع مقدس غریب بماند، نمی گذاریم، حماسه سازان آن عاشورای ۸ ساله، غریب بمانند، نمی گذاریم...

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1393/06/31 شماره انتشار 18791 /صفحه5/فرهنگی

/ 0 نظر / 92 بازدید