تو که نباشی، همه، هیچیم

همه هم که باشند

تو که نیایی

حاصل جمع صفر است صفر

تو که بیایی، آقا

مثل عدد صحیح

سمت چپ می ایستی

بسان پرچم در اهتزاز

و ما همه

مثل صفر

سمت راست شما می ایستیم

آن وقت

همان صفر

که هیچ بود

به قدرت حق ضریب می دهد

پس ای عدد صحیح

ما صفرها را

از هیچ به همه چیز برسان

یا قائم آل محمد

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1394/03/12 شماره انتشار 18986/صفحه4/همشهری سلام/اندکی صبر 

/ 0 نظر / 99 بازدید