دعایتان در حق همه مردمان مستجاب، ای اهل دل، ای همه معتکفان

 
عاشقانه می نشینند به دعا، به تغزل ناب و بر می خیزند عارفانه تا جان را، زندگی را، جامعه را ،جهان را پر از غزل کنند ...

این جمله ای است که می توانم برای اهل اعتکاف بنویسم، زنان و مردانی که در هزاره دود و آهن و چت و هزار ساز ناساز و سازواره بی قواره، زلال و ناب، به سوی آسمان جاری می شوند و من می توانم با همین چشمان غبارگرفته ام، هزار در هزار فرشته را ببینم که کاسه بر دست کنار جویباری می نشینند که از لبان معتکفان جاری شده است.

می  نشینند به شوق، کاسه پر می کنند به عشق و بر می خیزند به معرفت. در نگاهشان، در لبانشان، در همه وجودشان می شود خواند، ایمان به «انی اعلم مالا تعلمون» خداوندی را، آن روز که - شاید به اعتراض - به خداوند عرض کردند چرا انسان را خلق می کنی که در زمین چه ها نخواهد کرد و پاسخ شنیدند «انی اعلم مالا تعلمون» و حالا با تماشای آنانی که عشق نشین حضرت معشوق شده اند، در می یابند آن راز را و در می یابند «تبارک ا... احسن الخالقین» را وراستی چه زیباست این آفریده که گِل وجودش را با گل عشق سرشته اند. چه زیباست وقتی برای خالق زیبایی خالص می شود وقتی روزه می گیرد و با اعمال ام داوود آسمانی تر می شود و ...

اینک اعتکاف، یک حدیث عاشقانه است که بنا به روایت خبرها، امسال پرشکوه تر شده است، حدود یک میلیون انسان، عاشقانه به میعاد آمده اند و تنها در خراسان رضوی حرم مطهر امام رضا(ع) ۴۰۰ مسجد، به روی معتکفان آغوش گشوده است و در دیگر استان ها هم حکایت همین است و فرح بخش تر این که ۷۰ درصد این جمعیت جوانان هستند و نزدیک به هزار استاد دانشگاه و صدها استاد حوزه نیز نگین انگشتری این جمعیت جوان می شوند و ...

حکایت پرشکوهی است، اعتکاف. این نشست عاشقانه عاشقان و زمزمه عزیز ... خدا دعاهای این عارفان را در حق جهان مستجاب کند ....

خراسان - مورخ چهارشنبه 1391/03/17 شماره انتشار 18136 /صفحه اول و۲
/ 0 نظر / 102 بازدید