اهل آسمان به گریه برمی خیزند در عزای جواد الائمه(ع)

 اهل آسمان به گریه بر می خیزند رعنا جوان رضوی را که با زهرجفا، به زخم ناپیدای سم کینه، در جامه ای از درد، بر زمین می نشیند. وزمین زیر گام هایش، کربلا می شود که مشهد همه شهیدان کربلاست.آن روز یزید بود و ابن زیاد و شمر و سنان و تیغ بود و تیر اما دگرباره کربلا در سرزمینی دیگر نقش بست و یزیدی به نام معتصم که "تیغ زهر" را به دست" ام فضل"شمرصفت بر جان حسینی جواد الائمه (ع) می کشید. اهل آسمان به گریه برمی خیزند در عزای جواد امام رضا (ع) که به درد بر زمین می افتد ، این کلام حق عالم آل محمد (ص) است که دست آینده را باز می کند؛  فرزندم به ناحق به شهادت می‌رسد. اهل آسمان برای او می گریند و خداوند متعال بر دشمن او و کسی که بر او ستم روا داشته است، خشم می گیرد و طولی نمی کشد که او را به عذاب دردناکی مبتلا می‌کند....آری اهل آسمان به گریه برمی خیزند در سوگ مردی که چون خورشید در عالم غریب بود و از آن پس دیده های معرفت چشیده بر او می گریند تا آبروی زمین باشند نزد آسمان.می گریند تا آبروی انسان شوند پیش ملائک و... امروز مشهد امروز خراسان امروز ایران می گرید . اشک هارا به حرم برید که مولایمان به ماتم نشسته است....


خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1394/06/23 شماره انتشار 19069/صفحه6/فرهنگی

/ 0 نظر / 100 بازدید