من تشنه ام از غدیر آبم بدهید

آی تشنه ام

تشنه

از سراب در سراب گذشته ام

از هزار کوچه تاریخ نیز

جامی بنوشانیدم از این خم

از این حقیقت زلال

و بگذارید وضو بگیریم

نماز ولایت را

که من کنت مولاه

فهذا علی مولاه

اذانی است که به نمازم می خواند

باید بروم

-
با
وضوی تازه-

با لبانی تبرک یافته از خم

نماز سرمستی بخوانم

نماز عشق

به امامت مردی که

پس از رسول الله

ولی الله است

و چراغ دار زمین و آسمان

باید همه نسل ها را

از کوچه همه عصرها صدا بزنم

و آیه آیه بخوانم

از لبان رسول الله

از «یا ایها الرسول

بلغ ما انزل الیک من ربک...»

تا «الیوم اکملت لکم دینکم...»

تا «الیوم یئس الذین کفروا من دینکم...»

که غدیر را

غدیرخم را

وسعت دریا بخشید

تا همه آدم ها را سیراب کند

در همه زمان ها و زمین ها...

 خراسان - مورخ چهارشنبه 1392/08/01 شماره انتشار 18534 /صفحه اول/عکس نوشت

 

 

/ 0 نظر / 91 بازدید