قاضی القضات را یاری کنیم

رئیس قوه قضائیه را در اصلاح امور و شتاب بخشیدن به ماموریت ها باید یاری کرد. به ویژه ما رسانه ها باید نقش خود را پیش از آغاز فرایندِ دلخوری ها به مسئله و مسئله به دعوا و دعوا به پرونده، جوری ایفا کنیم که دلخوری اگر به وجود آمد، همان اول ماجرا با گفت و گو حل شود. همه نهادهای متولی فرهنگ و حتی آحاد جامعه که قلمی دارند و زبانی و آبرویی هم باید پای کار بیایند و همه بکوشیم تا جامعه در مدار اصلاح، گام های پرشتاب تری به پیش بردارد. اصلا بسیاری از پرونده ها هست که صرفا با کار قضایی نمی توان جلوی افزایش آن را گرفت. باید بسان پیشگیری به آن نگریست تا حاجت به درمان نیفتد. فکر می کنم ما باید در خراسان جنوبی که آقای رئیسی در آن حق آب و گل دارد، نهضت همراهی با قوه قضائیه را به عنوان پایلوت آغاز کنیم تا نتیجه موفق آن به دیگر استان ها هم راه را نشان دهد. حضرت آقای رئیسی به خوبی بر کانونِ این پرونده افزایی ها انگشت گذاشته و آسیب دیدگی “مودت” را از عوامل شیوع دعواها می داند. درست هم هست و چاره این کار نه دادگاه و حبس که توسعه مهربانی است. این است که بیاییم با اصلاح توقع ها و گسترش محبت ها، قوام زندگی ها را افزایش دهیم. به این نگاه قاضی القضات توجه فرمایید؛ “برخی پرونده‌ها می‌توانند وارد دستگاه قضایی نشوند و راه‌هایی دیگر برای حل خصومت پیدا کرد. برخی دعاوی خانوادگی را به سمت دادگستری سوق دادیم اما راه‌حل مشکلات خانوادگی دادگستری است؟ مودت آسیب‌دیده درخانواده در دادگاه جبران می‌شود؟ خیلی دیدیم که حکم به ادامه زندگی یا طلاق داده می‌شود اما هیچ‌کدام عملی نمی‌شود….” واقعیت هم همین است. هیچ حکم قضایی نمی تواند جانشین مودت شود و زخم دل ها را مرهم بگذارد. علاوه بر این باید توجه کنیم که همه راه ها به دادگستری ختم نمی شود. اصلا نباید به آن سمت، تعیین مسیر شود. همین تعیین مسیر اشتباه یکی از عوامل اصلی فراوانی پرونده هاست که ایران را در شمار پرونده ها در کنار هندوستانی قرار می دهد که چندین و چند برابر ما جمعیت دارد. این اصلا شایسته ما با این غنای فرهنگ دینی و ملی نیست. باید همان طور که رئیس قوه قضائیه و نماینده ما در خبرگان می گوید توجه کنیم که؛ “همه مسائل به قوه قضائیه ربط ندارد. همه کژی‌ها و تخلفات نباید جرم‌انگاری شود. حل خیلی از مسائل به قوه‌قضائیه ربطی ندارد. اختلاف بین دو سازمان غیر از قوه‌قضائیه هم امکان حل شدن دارد. شورای حل اختلاف الان با سازش، ۳۰ درصد پرونده‌ها را بدون ارجاع به قوه قضائیه فیصله می‌دهد. شورای حل اختلاف در صلح و سازش خیلی موفق بوده است. درباره منابع طبیعی، محیط‌زیست و دعاوی طلبکار و بدهکار را اگر در کمیسیون‌هایی بتوان حل کرد خیلی پیشرفت خواهیم داشت. پیشنهادهایی به مجلس شورای اسلامی دادیم که در حال بررسی است تا بتوانیم دادگستری را محدود به مواردی کنیم که واقعا باید به آنها رسیدگی شود. فرهنگ‌سازی و اصلاح قوانین واقعا لازم است. این به این معنا نیست که خودمان برای رفع مشکلات آماده نباشیم. ” بله، قوه، کار خود را باید به نحو احسن انجام دهد اما ما نیز مسئولیت داریم و در فرایند تکلیف دینی و اجتماعی ” امر به معروف و نهی از منکر”، باید کاری کنیم که بسیاری از ماجراها اتفاق نیفتد. برخی را هم مصلحانه حل کنیم و فقط پرونده هایی به چرخه قضا وارد شود که بیرون از دادگستری، راهی برای حل ندارد. اگر راه دیگری هست، قطعا اولویت با آزمودن آن است نه رفتن به دادگستری.

 

ب / شماره 3938 / سه شنبه 04 تیرماه 1398 / صفحه و اول و 3

https://birjandemrooz.com/?p=5586


/ 0 نظر / 1042 بازدید