زیان کار پرمنفعت

سیاه و سفید(۳۰۰)

به نظر شما زیان کارترین افراد چه کسی است؟ سودمند ترین افراد چه؟ اگر قرار باشد شما داور باشید برنده بازی زندگی را چه کسی می دانید؟ مثلا گروهی هستند که همواره دیگران را نصیحت می کنند. برایشان نقشه راه طرح می کنند، حتی آنان را نسبت به خطرهایی که ممکن است سر راهشان باشد هم هوشیار می کنند. وقتی ماجرایی اتفاق می افتد اولین افرادی هستند که پا به میدان می گذارند و فرد را برای تغییر نقشه زندگی راهنمایی می کنند. از سوی دیگر گروهی هم هستند که این رهنمودها را به کار می بندند، نقشه راه را مطالعه می کنند، تدابیر نیک آن را برمی گزینند،و به کار می بندند و از مشکلات هم رهایی می یابند و به مقصد هم می رسند و پیروزی سهم آنان می شود. خب شما در این میان چه کسی را برنده می دانید؟ این پرسش زمانی تامل برانگیزتر می شود که بدانیم گروه اول، فقط در امور دیگران تدبیر می کنند. نقشه راه را جلوی پای دیگران می گذارند اما خود سردرگم هستند و به اصطلاح بینای مردم هستند و متوجه هم نیستند که «کور در کار خویش اند» این کوری هم مشخص است آنان را به کجا می برد! از این رو می بینیم افرادی که اهل مشورت و درس گرفتن از دیگران هستند قبول می شوند اما کسانی که همه را به تغییر می خوانند برای دیگران هدف تعیین و تعریف می کنند و استاد رفتار دیگران می شوند، معمولا رفوزه می شوند، دلیلش هم روشن است، چون خود را بهترین می دانند برای بهتر شدن تلاش نمی کنند.به نظر من کسی زیان کارتر از افرادی که زمینه ساز پیروزی دیگران می شوند اما خود شکست می خورند، نیست. خسران زده تر از کسی که دیگران را به بهشت می خواند اما رفتارش او را به سمت جهنم می  کشاند، نیست.پس بکوشیم خود اولین عامل توصیه های خوب خویش باشیم و دیگران را نیز نه به زبان که به عمل صحیح به سوی زیبایی ها هدایت کنیم....
خراسان - مورخ دوشنبه 1389/08/17 شماره انتشار 17694 /صفحه۸/خانواده و سلامت
/ 0 نظر / 98 بازدید