خاتمی و انتخاب بد!

۱۶ آذر روز دانشجو مبارک! ياد سه آذر اهورايی در قلب ازاديخواهان تا ابد زنده باد .به نظر من عدم حضور خاتمی در ميان دانشجويان انتخاب ميان بد و بدتر بود .او هم بد را بر گزيد:نيامدن!اين را فعلا داشته باشيد در فرصت مقتضی دلايل اش بر زبا و قلم خواهد رفت .

/ 0 نظر / 100 بازدید