یوسف پروانه‌ها

  

مهدی ما یوسف پروانه هاست

شمع روشن در دل کاشانه هاست

مهدی ما بوی ریحان می دهد

عطر ناب یک سبد نان می دهد

نام مهدی معنی رحمان شده

در رگ دلمردگی ها، جان شده

جان رحمانی، تجلی گاه اوست

کعبه یک سنگ نشان راه اوست....

***

مهدی ما در پس آیینه هاست

قاف اشراقش درون سینه هاست

آینه روشن شود از صولتش

شوق مستی می وزد از دولتش

هر که مست آمد شفایش می دهد

مستجاب آمد، دعایش می دهد

فصل سبز استجابت یاد باد

یاد باد آن فصل طاعت یاد باد

یاد باد آن دم که مستان دف زدند

بهر دیدار ولایت صف زدند

یاد باد آن دم که می خواند بهار

صد هزاران در بهاران بی قرار

من قرار عشق را شایق شدم

یار دیدم - مست شد- عاشق شدم

عشق، ژرفای تامل می شود

خار در باران مل، گل می شود

السلام ای شهریار لاله ها

فصل باران تجلی پاره ها

فصل رویش گاه خواهش می شود

هر چه گل غرق نوازش می شود...

***

نام مهدی نام جمله لاله هاست

راز او شرح گل و آلاله هاست

چون زمین سبز از بهارش می شود

فصل میعاد و قرارش می شود

ای قرار عاشقی ها فصل تو

ای وصال لاله رویان اصل تو

اصل اصل عشق، مولا می شود

چشم بسته بر رخش وا می شود

اصل اصل شور فردائیم ما

او که آید جمله آقاییم ما

بر زمین و بر زمان مولا شدیم

بر خود و بر خویشتن آقا شدیم

آن که بر خویشتن امیری می کند

بهر مهدی هم وزیری می کند

هین وزیر دولت یار آمدیم

بر مدار عشق، پرگار آمدیم....

خراسان - مورخ شنبه 1390/04/25 شماره انتشار 17884 /صفحه7/ادبی هنری

/ 0 نظر / 5 بازدید