آدم کشی نشانه ضعف است

 

 دیوانه ای داشت با سنگ هایش که به سوی مردم پرتاب می کرد، سر و دست می شکست از مردم. اما هیچ کس این را نشان اقتدار یا حتی قدرت دیوانه نمی دانست ولی حرف همه و تلاش همه این بود که دیوانه را مهار کنند و امکان سنگ اندازی  را از او بگیرند. حالا در ماجرای زاهدان که متاسفانه به شهادت بیست و هفت نفر و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم انجامید، قصه همان است. ۲ دیوانه مشتاق جهنم با انفجار خود، امواج سنگ آسای بمب را به سوی مردم روانه کردند و عاشقان اهل بیت را که در جشن ولادت گرد آمده بودند، به خاک و خون کشیدند، این نه نشان اقتدارشان است و نه قدرتشان که از قضا نشان ضعف است. نشانگر این است که این جرثومه های فساد و تباهی و توحش به آخر خط رسیده اند و به گربه ای مانند شده اند که تا بتواند می گریزد اما اگر راه گریز نیابد حمله می کند، چنان که اینان با عملیات انتحاری چنین می کنند غافل از این که بر خویش و جریان خود نقطه پایان می گذارند و چنان اعمالشان فجیع است که حتی آمریکا و اتحادیه اروپا در ظاهر هم که شده آن را محکوم می کنند و کسانی که تروریست ها امید به حمایت شان بسته اند هم در برابر افکار عمومی جز محکوم کردن آن چاره ای ندارند. نکته ای را که باید به تکرار گفت این که این قبیل اقدامات ارزش نظامی ندارد اما ده ها خانواده را بلکه کشور را به سوگ می نشاند پس باید کاری کرد، باید دیوانه را مهار کرد و امکان سنگ اندازی را از او گرفت. دیوانه را به زیر باید کشید و همه برنامه ها را به سمتی باید برد که تروریسم و تروریست ها در منطقه به صفر برسند تا سیستان و بلوچستان، جامه سفید خود را از این لکه ها بتکاند و برای توسعه و پیشرفت افزونتر همه توان خود را به کار گیرد و همه ارکان نظام را هم در کنار خود داشته باشد. باید پهنه مقدس شرق کشور از «یاران شیطان» پاک شود تا سیل امکانات با هدف توسعه پرشتاب به منطقه سرازیر شود چه همه می دانیم، امنیت پیش نیاز توسعه است برای فراهم شدن این «پیش نیاز» هم همه باید همت کنند، مخصوصا خود مردم منطقه و بالاخص بزرگان و ریش سفیدان قبایل و طوایف که حرفشان خریدار دارد. اینان به تدبیر و برنامه باید امنیت آفرین شوند تا نظام توسعه پایدار را در منطقه پرشتاب تر از همیشه به پیش ببرد والا تا بمب منفجر می شود، تا راهزنان، قطع طریق می کنند و مشتاقان جهنم، گروه ، گروه آدم می کشند، برذمه خود سران بلوچ است که منحرفان پرخاشجو و مرگ آفرین را مهار نمی کنند.

خراسان - مورخ شنبه 1389/04/26 شماره انتشار 17600/صفحه۲

/ 0 نظر / 3 بازدید