باشگاه چاقوکشان


قلممان خشکید از بس درباره چاقو نوشتیم. خسته شدیم از بس فریاد زدیم برای سلاح سرد چاره ای بیندیشید، از نفس افتادیم از بس خانواده ها را به کمک طلبیدیم تا چاقو را از جیب فرزندان خود به در آورند.

انگار قرار نیست این حرف حق را آن گونه که باید کسی بشنود، بخواند، جدی بگیرد و برنامه ای بنویسد و اجرا کند تا کسی دست به چاقو نشود، یا اگر هم خواست، چاقویی پیدا نکند.خیلی دلم می خواهد پلیس پشتوانه قانونی داشته باشد و چنان مقتدر رفتار کند که خلافکاران غلاف کنند و نوجوانان و جوانان هرگز گرد این بازی ها نروند.اما تا آن روز که این آرزو برآورده و قانون حمل سلاح سرد اصلاح شود اگر به جایی برنخورد می خواهم یک پیشنهاد بدهم. فقط تعجب نکنید، به حساب «بی کتاب نویسی» هم نگذارید. بگذارید به حساب غریقی که به هر خار و خاشاکی چنگ می اندازد. این را هم از حرف بزرگ ترها به سن و سال برگرفته ام که حالا اگر نمی توانید بساط سلاح سرد را جمع کنید حداقل بیایید و به اصحاب چاقو آموزش بدهید، تا به جای خط انداختن نزنند و طرف را از هستی ساقط کنند. آخر می گویند عموهای قدیم که از چاقو استفاده می کردند، می دانستند چگونه چاقو بزنند که فقط پیراهن طرف پاره شود یا حداکثر خط می انداختند اما امروزه نوجوانان و جوانان ناشی می خواهند «زهرچشم» بگیرند، «جان» طرف را می گیرند، می خواهند «تسویه حساب» کنند، همه «حساب و کتاب» زندگی طرف و خود را یک جا بر هم می زنند چون معمولا وقتی چاقوی شما جان طرف را بگیرد، قانون طناب دار را به گردن شما می اندازد، پس شما تنها نکشته اید، بلکه خودکشی هم کرده اید، ناغافل! بله کسی که دیگری را می کشد، خود را دو بار می کشد، اول آن زمان که انسانیت خود را می کشد تا کار غیرانسانی کند و دوم وقتی که طناب دار مجازات برگردنش می افتد، پس در هر قتل حداقل ٣ نفر کشته می شوند. اما اگر این چاقوکشان ناشی، مهارت لات بازی داشته باشند برای کشته  نشدن خود هم که شده، دیگری را نمی کشند و حداقل به خطی و زخمی بسنده می کنند که مداوایش ممکن است. هرچند پرهزینه! ببخشید، به جایی برنخورد، رویم به دیوار و صدفرسنگ آن سوی دیوار، این چاقوکشان ناشی آدم کش را در باشگاه چاقوکشان ثبت نام کنید تا به جای کلاه، سر و بدن و همه اجزای طرف را نیاورند. تا به جای زخم، مرگ نیافرینند، بازهم ببخشید!

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17132 ، تاریخ انتشار 870826

 

/ 0 نظر / 3 بازدید