بهشت در نگاه شما جاری است یا امام عسکری

بهشت در نگاه شما جاری است

به هر پلک که می زنی

ای دومین حسن

در سلسله امامت

که آفتاب

نوید طلوعتان را

شهر به شهر

چشمه به چشمه

و چشم به چشم

می برد

تا برخیزد شهر

جاری شود چشمه

و به تماشا آید چشم

بهشت در نگاه شما جاری است

و در کلمات تان نیز هم

که راه آسمان را نشان می دهد

به زمینیان...

دست که باز می کنید

تاریخ به احترام می ایستد

و سبز می شود

از کنعان تا مصر

در افق نگاه

پوررشیدتان

یوسف زهرا

مهدی موعود (عج)

که در همه عالم

رقم می زند

پایان تمام تلخی ها و بیدادها را...

آقای من!

بهشت درنگاه شما جاری است

و خورشید امروز

از افق چشمان شما طلوع می کند

یا مولا

یا حسن عسکری

مبارکمان باد این نور

این روشنی...

 

خراسان - مورخ شنبه 1392/11/19 شماره انتشار 18619 /صفحه اول/عکس نوشت

/ 0 نظر / 92 بازدید