هفته دفاع مقدس و ضرورت طراحی برای فردا

عطر شهادت، فضا را بهشتی تر از همیشه می کند در حوالی عاشورا و این یعنی هفته دفاع مقدس امسال، متفاوت تر از همیشه است. ما دفاع مقدس خود را ذیل فرهنگ غنی عاشورا تعریف کردیم و در آن فضا، جان یافتیم و امروز نیز سالگردان این هفته را هم باز به عاشورا پیوند می دهیم که ماندگار ترین روز تاریخ است. گفتن از این حماسه را هم ذیل فرازی از زیارت عاشورا باز می خوانیم که تکلیف ما را برای همیشه مشخص کرده است و باید که بر این مدار حرکت کنیم که؛ «انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه». ما در دفاع مقدس سلم و حرب را در میدان عمل تعریف کردیم، در عین جنایات صدام و لشکر کافرکیش و حامیان باطل کردارش که جنگ را به شهر ها کشاندند و با مرگ افزار های غیر متعارف با همه مظاهر زیستن درافتادند، ما فقط مردانه و در میدان نبرد جنگیدیم. این در حالی بود که شهر های عراق و مردم آن کشور در برد نه بمب و موشک که در برد توپخانه های ما هم قرار داشت اما ما از سید الشهدا (ع) آموختیم که با دشمن هم باید برمدار انصاف و مروت بود چه رسد با مردمی که خود اسیر برنامه های صدام بودند. ما با این مردم بر مدار سلم و سلامت بودیم ولی مجاهده و حرب را در میدان نبرد با همه وجود پی گرفتیم. اگر دشمن زد، مردانه تر زدیم. اگر با تانک به میدان آمدند با آرپی جی از میان شان برداشتیم و حتی در جنگ تن و تانک هم کاری کردیم که دشمن بداند ما زره پوش تر از تانک می شویم وقتی زمان عمل برسد. 

امروز هم اگر چه جنگی نیست و خاکریزی سنگر ها را در دل خویش کنار هم نمی نشاند تا رزمندگان از سنگر ها بیرون آیند برای محاربه اما تکلیف الی یوم القیامه ما همچنان پا بر جاست و ماموریت عاشورایی ما نیز هم. امروز بر همان مدار و همان قرار پای حق ایستاده ایم و برای اعتلای عظمت ایران اسلامی از همه توان مان بهره می گیریم.

 این بهره مندی را هم به روز رسانی می کنیم تا «مرد امروز» باشیم. مرد امروز هم با دریافت شرایط، تعیین ماموریت می کند. 

وقتی میدان جنگ از جغرافیا به فرهنگ و اقتصاد و جامعه، تغییر جبهه می دهد، رزمنده باورمند عاشورا هم خود را به این سنگر های جدید می رساند و با کار و تلاش، با معرفت آموزی و دانش اندوزی، با سلم و سلام و سلامت، پرچم حق را به اهتزاز در می آورد و تا این پرچم برپاست، امید به فردای بهتر هم به رغم همه مشکلات پر رنگ باقی می ماند. به باور من باید هفته دفاع مقدس امسال را به تکریم گذشته و طراحی هدفمند امروز و رسیدن به چشم انداز برای آینده اختصاص دهیم و با تعظیم شهیدان و مجاهدان، به احیای امر شهادت و مجاهدت متناسب با نیاز های روز بپردازیم. این می تواند ذیل مفهوم بلند جریان عاشورا معنا شود که تکلیف اهل ایمان است، ان شاء ا...

 

خراسان جنوبی / شماره : 19919 / شنبه ۳۱ شهريور-۱۳۹۷/ صفحه اول و 2/ اخبار

 

 http://khorasanjonobi.khorasannews.com/?nid=19919&pid=2&type=0

 

file:///C:/Users/asadi-g/Downloads/2%20(26).pdf

 

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/195676


/ 0 نظر / 60 بازدید