فردا ؛ برش های پرتقال

زمانی نه چندان دور در همین ستون، از اروپایی خرید کردن نوشتم، به این شیوه که به جای خرید کیلویی میوه، به خرید عددی آن بپردازیم. گفتم این کار می تواند هم جلوی خراب شدن و دور ریختن میوه و اسراف را بگیرد و هم می تواند مانع شرمندگی پدرانی شود که نمی توانند زیاد خرید کنند. آن روز با آن نگاه نوشتم اما فکر نمی کردم به همین زودی مجبور شویم به آن سمت برویم، آن هم نه به خاطر پرهیز از اسراف، نه به خاطر رعایت حال دیگر شهروندان، بلکه به این خاطر که قیمت ها چنان افزایش یافته که هر عدد میوه امروز، قیمت یک کیلوی آن در چند ماه پیش را پیدا کرده است.

بله، حالا بی آنکه نیازی به فرهنگ سازی و نگاه انسانی باشد، مجبوریم به جبر گرانی، میوه را عددی بخریم؛ موز یک عدد 15هزار تومان، انار یک عدد 9هزار تومان، نارنگی جنوب یک عدد 9هزار تومان، سیب یک عدد 6هزار تومان، پرتقال یک عدد 5هزار تومان و... با این شتابی هم که قیمت ها دارند، دور نیست روزی که به خرید برشی از یک میوه برسیم و اوضاعمان بشود مثل اوکراین. یادم هست یکی از مدیران رسانه ای تعریف می کرد که در دیدار با یکی از مسئولان اوکراین با برش هایی از میوه پذیرایی شده اند. او به دیس های پرمیوه روی میز اشاره می کرد که ما در فراوانی نعمت هستیم و قدر نمی دانیم اما اوکراینی ها.... حالا اما دیس ها و سبدهای ما هم خالی می شود، هر روز خالی تر.

داریم می رسیم به روزگار اوکراینی. خوش به حالمان هم باید بشود که داریم اروپایی می شویم! قصه آن قدر تلخ است که کلمات هم به طنز، تنظیم نمی شود. به تلخی باید پرسید که متولیان محترم امور چه می کنند که چنین می شود؟ آیا راهی نیست برای راه بستن بر این گرانی بی مهار؟


شهرآرا / شماره 3329 / يکشنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ / صفحه 16 / نگاه هشتم

https://shahraranews.ir/fa/publication/content/2706/40894


/ 0 نظر / 187 بازدید